Eftersöksjägare

OM & NÄR ETT SKOTT MISSLYCKAS…

Eftersök av vilt kan omfatta jakt, viltolycka eller ett annars skadat eller sjukt vilt. Jaktlagen reglerar eftersök vid jakt och säger att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande samt att eventuellt eftersök skall genomföras snarast. Ett sök efter klövvilt bör normalt påbörjas först efter ca en timma medan det gällande småvilt kan vara en fördel att påbörja snarast. Ljus, tid och andra omständigheter skall också vägas in.

Tar jägaren sitt seriösa ansvar och genomför ett eftersök, van och erfaren med egen hund eller så kontaktas en i förväg vidtalad att komma till hjälp.

Eftersök av vilt kan omfatta jakt, viltolycka eller ett annars skadat eller sjukt vilt. Jaktlagen reglerar eftersök vid jakt och säger att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande samt att eventuellt eftersök skall genomföras snarast. Ett sök efter klövvilt bör normalt påbörjas först efter ca en timma medan det gällande småvilt kan vara en fördel att påbörja snarast. Ljus, tid och andra omständigheter skall också vägas in.

Du som orsakat skadskjutningen är ansvarig för att genomföra eftersöket. Om situationen uppstått under jakt med jaktledare så är denne formellt ansvarig och särskilt vid jakt efter älg och kronhjort samt inom älg och kronhjortsskötselområde. Att strunta i eller att slarva med ett eftersök kan straffas med böter.

Jaktlagen beskriver skyldigheter också då jaktskadat vilt tar sig in på annans mark men var noggrann med underrättelse av sådan markägare och/eller polis innan du agerar. Efter ett sådant sök är det självklart att återrapportera till dem du kontaktat innan sök på annans mark. Under sök på annans mark är det fortfarande du som har ansvaret för att viltet blir avlivat men ett grannjaktlag kan ”överta” själva söket. Du skall ändå förvissa dig om utgången.

När viltet ligger kommer frågan om vem det tillfaller. Enligt huvudregeln är det jakträttshavaren så till vida det inte handlar om sk Statens vilt. Att tillgodogöra sig annans vilt är ett jaktbrott och därmed straffbart.

 

EN KORT SITUATIONSMANUAL OM OLYCKAN ÄR FRAMME KAN VARA:

Kom ihåg varifrån du sköt (skjutplats) och var/hur viltet stod (skottplats). Tänk efter om du såg skottecken och i vilken riktning du senast såg djuret försvinna. Två klädnypor med tydlig snitsel är bra att ha med i fickan för att märka ut dessa platser.

Om du går fram för att försiktigt kika så närma dig skottplatsen i en generös båge under försiktiga steg och beredd att kunna avlossa ett fällande skott. Gå i en genomtänkt riktning så att du inte stöter viltet åt fel håll. Det skall påpekas att det är viktigt att behålla lugnet och vara genomtänkt!

Hittar du varken vilt eller säkra träfftecken så sätt ut din markering och gå lika generöst tilltaget tillbaka för att hämta din hund eller ringa fram ditt eftersöksekipage. Mindre steg ökar möjligheterna för en särskilt tränad hund att göra sitt arbete!

Aviserade personer går att kontakta om du inte gör jakteftersöket själv. En unik service till dig i en ansträngd situation.

Eftersök i trafik meddelar du till Polisen!

Litteratur med vidare information hittar du i t ex Jägareförbundets ””Lagen” ur Jägarskolan

Helsingborg
Leonard Knutsson 070-7747412
Marie af Ugglas 070-9189203

Höganäs
Magnus Hult 070-6377300
Roger Hult 070-7770009

Landskrona
Daniel Torgelsson 070-6350025

Bjuv
Daniel Torgelsson 070-6350025
Björn Bengtsson 070-6723052