Skjuttider

 

Aktivitet 1 maj – 9 oktober 2022

Ansluten till Svenska jägareförbundet.

Tisdagar: .22 skytte 18.00-20.00  3 Maj-13 Sept  (OBS! Anmälan senast 18:30( Endast medlemmar)) 

Onsdagar: 18.00-20.00  4 Maj-14 Sept ( Endast medlemmar)

Söndagar : 09.00 – 12.00 Allmänheten. Datum enligt nedan.

maj:  1. 8. 15.  22. 29.
juni:  5.  12.  19.  26.  
juli:  3.  10.  17.  24. 31.
augusti:  7.  14.  21.  28.  
september:  4. 11. 18. 25.  
oktober:  2. 9.      

 

Städdag 16 Apr, kl. 09.00

Björnpasset 6 Aug Kl.15.00 och 7 Aug Kl.12.00
Klubbtävlingar och kuljaktstigar anslås på banan

För att underlätta kassörens arbete, uppmanas medlemmar att betala medlemsavgiften i god tid ,dock senast 31 maj.Bankgiro 115-7916

Var vänliga och uppvisa er inbetalning för skjutledaren.

Det är även möjligt att hyra banan för eget skytte.

För medlemmar inkl skjutledare: 500 kr startavgift+100 kr per deltagare.

För icke medlemmar inkl skjutledare: 1000 kr startavgift+100 kr per deltagare.

Vid bokning kontakta Ordf. Roger Hult  Tel: 070-777 00 09

Vid anläggningen finns en elektroniskt markerande Älgbana samt en separat inskjutningsbana.
Vapenutlåning & Ammunition
Servering

     Vi tar även swish