Skjuttider

 

Aktivitet 5 maj – 13 oktober 2019

Ansluten till Svenska jägareförbundet.

Onsdagar: 18.00-20.00  8 Maj-25 Sep ( Endast medlemmar)

Söndagar : 09.00 – 12.00 Allmänheten. Datum enligt nedan.

maj:  5. 12. 19.  26.  
juni:  2.  9.  16.  23. 30.
juli:  7.  14.  21.  28.  
augusti:  4.  11.  18.  25.  
september:  1. 8. 15. 22.  29.
oktober:  6. 13.      

 

.22 skytte tisdagar 7/5-8/10 kl. 18.00-20.00
Städdag lördagen den 4 Maj, kl. 09.00

Björnpasset 10 Aug Kl.15.00 och 11 Aug Kl.12.00
Klubbtävlingar och kuljaktstigar anslås på banan

För att underlätta kassörens arbete, uppmanas medlemmar att betala medlemsavgiften i god tid ,dock senast 31 maj.Bankgiro 115-7916

Var vänliga och uppvisa er inbetalning för skjutledaren.

Det är även möjligt att hyra banan för eget skytte.

För medlemmar inkl skjutledare: 500 kr startavgift+100 kr per deltagare.

För icke medlemmar inkl skjutledare: 1000 kr startavgift+100 kr per deltagare.

Vid bokning kontakta Ordf. Roger Hult  Tel: 070-777 00 09

Vid anläggningen finns en elektroniskt markerande Älgbana samt en separat inskjutningsbana.
Vapenutlåning & Ammunition
Servering

     Vi tar även swish