Skjuttider

 

Aktivitet 3 maj – 11 oktober 2020

Ansluten till Svenska jägareförbundet.

Onsdagar: 18.00-20.00  6 Maj-23 Sep ( Endast medlemmar)

Söndagar : 09.00 – 12.00 Allmänheten. Datum enligt nedan.

maj:  3. 10. 17.  24. 31.
juni:  7.  14.  21.  28.  
juli:  5.  12.  19.  26.  
augusti:  2.  9.  16.  23. 30.
september:  6. 13. 20. 27.  
oktober:  4. 11.      

 

.22 skytte tisdagar 5Maj-22 Sept kl. 18.00-20.00
Städdag 4-5 Apr, kl. 09.00

Björnpasset 8 Aug Kl.15.00 och 9 Aug Kl.12.00
Klubbtävlingar och kuljaktstigar anslås på banan

För att underlätta kassörens arbete, uppmanas medlemmar att betala medlemsavgiften i god tid ,dock senast 31 maj.Bankgiro 115-7916

Var vänliga och uppvisa er inbetalning för skjutledaren.

Det är även möjligt att hyra banan för eget skytte.

För medlemmar inkl skjutledare: 500 kr startavgift+100 kr per deltagare.

För icke medlemmar inkl skjutledare: 1000 kr startavgift+100 kr per deltagare.

Vid bokning kontakta Ordf. Roger Hult  Tel: 070-777 00 09

Vid anläggningen finns en elektroniskt markerande Älgbana samt en separat inskjutningsbana.
Vapenutlåning & Ammunition
Servering

     Vi tar även swish